Szczegóły promocji

Szczegóły promocji w regulaminie. Promocja trwa od 24 października 2016 do 24 października 2018 roku.
Oferta dla nowych klientów Link4. Umowa ubezpieczenia jest zawierana z Link4 Tu S.A zgodnie z postanowieniami OWU i stosownymi przepisami prawa.
Przeczytaj Regulamin Promocji, OWU oraz Kartę Produktów OC i AC.